Styrsöbolaget

Genom att schemalägga, planera och registrera avvikelser av personalens arbetstid har löneadministrationen effektiviserats kraftfullt

Styrsöbolaget kör gods- och kollektivtrafik i Göteborgs södra skärgård. Genom att schemalägga, planera och registrera avvikelser av personalens arbetstid i PAJP har löneadministrationen effektiviserats kraftfullt.

”Kollektivtrafik till sjöss ställer stora krav på administrationen, inte minst löneadministrationen. PAJP håller koll på alla avvikelser, alla beräkningar av tillägg och kontroller mot kollektivavtalet och har minskat den tid vi lägger på löneadministration med många dagar per månad. Vi kan lägga våra resurser på personalen istället för på administration.”

Sandra Andersson, HR och löneadministration, Styrsöbolaget

Läs mer om personalsystemet PAJP

Fakta

Direktkonsult har effektiviserat Styrsöbolagets löneadminstration

Verktyg

PAJP