ProTrain

PAJP ger ProTrain effektiviserar administrationen genom att skapa både löne- och faktureringsunderlag från personalens inrapporterade arbetstid.

Pro Train bemanning

Direktkonsult effektiviserar personaladministrationen för ProTrain

ProTrain AB är ett bemanningsföretag inom järnvägsbranschen som bemannar järnvägen i hela Sverige. De levererar utbildning av lokförare och erbjuder också bemanning för både person- och godstrafik. Verksamheten har funnits i 10 år och har idag ca 30 anställda.

Företaget har arbetat med PAJP i fem års tid, mycket för att personalen ska kunna tidrapportera dagligen eller efter en arbetsperiods slut. En effektiv personaladministration som ger full kontroll över arbetade timmar och faktureringen av dessa är oerhört betydelsefull.

För tidningen Resultat berättar ekonomi- och personalansvarig Anna Börjesson

– Vi är inte som ett vanligt bemanningsbolag, vi har inga timanställda utan alla har fast månadslön och kollektivavtal. Det ligger på oss att lyckas hyra ut personalen på heltid. De flesta är på långa kunduppdrag.

Att PAJP är en molntjänst ger också stor flexibilitet eftersom personalen har tillgång till systemet från vilken dator som helst. Inte oviktigt för ett företag vars personal ägnar all sin arbetstid åt att resa land och rike runt! Systemet garanterar också att lönen med alla tillägg blir korrekt, utan att personalen behöver kunna kollektivavtalet i detalj.

Läs mer om PAJP och hur ni kan effektivisera er personaladministration.

Bransch

Verktyg

Liknande kundcase

Logotyp Fisk Idag

”Den stora effekten är att jag numera har full kontroll på hela affären vilket har genererat i ökad lönsamhet”, – Emmy Bonnevier, VD på Fisk Idag.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Energy Save

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller, Energy Save.

 • OneStop Reporting
 • PAJP
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp XOIL Sweden AB

Direktkonsult hjälper XOIL att hantera företagets helhetsflöde – från att en order läggs i SÄLJA, till en färdig faktura och en inkommande betalning.

 • SÄLJA
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp Kvalitetsfisk AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Kvalitetsfisk ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav- och Vattenmyndigheten.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp PoolKungen AB

Integration Visma.net och Ongoing Warehouse för effektiv lagerhantering.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Supply i Sverige AB

Visma.net och automatiserade tjänster ger effektivare administration för Supply i Sverige AB.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Karlstads Universitet

Direktkonsult har nu ett samarbete med ämnet Informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet där vi kommer att leverera marknadsledande ERP systemet Visma.net.

 • Visma.net
Logotyp Mockberg

Med Direktkonsult och Visma.net har Mockberg nu fått en lösning där systemen är integrerade och där Vismas smarta lösningar för fakturahantering minskar manuell administration.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp JR Fenix Food Trading

SPÅRA i kombination med WMS-systemet MobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

 • MobilLager
 • OneStop Reporting
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp MIAB

Direktkonsult hjälper MIAB att spara tid och pengar genom effektiv personalplanering och löneadministration

 • Pagero
 • PAJP
 • SÄLJA
 • Visma Business
Logotyp Cedervall Arkitekter

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Swelube AB

Swelube AB fokuserar på automatisering av flöden och mobil tillgång till information. Allt för en effektiv administration som bidrar till ökad lönsamhet.

 • SÄLJA
 • Visma Business

Redo att förenkla ditt affärssystem?