JR Fenix Food Trading

Köttgrossist_spårbarhet

SPÅRA i kombination med WMS-systemet mobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

Problem

JR Fenix Food Trading arbetade för manuellt med sina produktions- och plockprocesser. De behövde även få bättre kontroll över lager och produktion. Har man även lagkrav om spårbarhet av fisk tillkommer nya krav på funktionalitet i affärssystemet.

Lösning

Visma Business integrerat med SPÅRA och WMS-systemet mobilLager implementerades i verksamheten. Nu rapporteras all fiskförädling till Havs- och Vattenmyndigheten per automatik samtidigt som lager och produktionsprocesserna har digitaliserats och effektiviserats.

 

Köttgrossist

Digitala processer för livsmedelsproduktion och försäljning med spårbarhet.

      Digitaliserade processer för produktion och lager med spårbarhet

      Hur integrationer och automatiserade processer kan utveckla ett livsmedelsföretag

Fakta

Visma Business och SPÅRA effektiviserar flöden i verksamheten

Kundansvarig