Kvalitetsfisk AB

Dygnet runt, sju dagar i veckan de senaste 30 åren har Kvalitetsfisk fokuserat på att importera och leverera fisk och skaldjur från hela världen. Med nya rapporteringskrav ifrån Hav- och Vattenmyndigheten behövdes Direktkonsults anpassning SPÅRA kopplas på affärssystemet.

Problem

Inom fiskbranschen skärptes kraven vad gäller spårbarhet under 2019. Alla aktörer i branschen ska dagligen rapportera partihändelser.

Kvalitetsfisk arbetar dagligen för att säkerställa kundernas behov av högsta kvalitet på råvaror. Spårbarhet är en naturlig och viktig del i detta. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten.

Lösning

Direktkonsult har nu implementerat spårbarhetssystemet Spåra kombinerat med WMS-systemet mobilLager. Detta för att försäkra sig om att leva upp till Havs och Vattenmyndighetens nya spårbarhetskrav på daglig partirapportering.

Kvalitetsfisk har inte bara underlättat rapportering av partiinformation utan tagit mycket bättre kontroll över sitt lager och minskat lagervärdet med 2 miljoner.

 

Kvalitetsfisk AB

Digital produktion och lagerhantering med spårbarhet

      Digital produktion och lagerhantering med spårbarhet

      "Efter drygt två år i drift med Mobil Lager och SPÅRA har vi full koll på våra lager" - Emmy Bonnevier, Head of Business Development Kvalitetsfisk AB

Fakta

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Kvalitetsfisk ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav- och Vattenmyndigheten. mobilLager effektiviserar även lagerhantering.

Kundansvarig