MIAB - lokalvård sedan 1979

MIAB

MIAB_puff (kopia)

Fortsatt snabb tillväxt genom effektiv personalplanering och löneadministration

MIAB är Sveriges största privatägda städföretag som växer på Facility Services tjänster. De omsätter idag 1,1 miljard SEK och är 3 000 medarbetare. MIAB finns nu i 2 länder med totalt 18kontor.

Problem

De senaste åren har inneburit en snabb tillväxt och det innebär mer personaladministration. MIAB behövde en effektiv administration som ger alla förutsättningar för en fortsatt tillväxt, men utan att kräva motsvarande resursökning på den administrativa sidan.

Lösning

Med hjälp av PAJP har man kunnat sköta all administration av den snabbt ökande personalstyrkan på ett säkert och effektivt sätt. Information om kunder och kontrakt importeras från affärssystemet Visma Business till  PAJP, och uppdateras kontinuerligt. I PAJP hanteras därefter all personal och arbetstid som utförs mot de olika kunderna och uppdragen. Efter månadens slut exporteras en komplett, färdigkonterad lönefil till lönesystemet för utbetalning av lön till personalen. MIAB har därmed ett komplett integrerat flöde av information som minimierar dubbelarbetet i olika system.

Läs mer om PAJP

 

MIAB

Miab har total kontroll med helintegrerad IT-miljö genom hela organisationen.

      Miab har total kontroll med helintegrerad IT-miljö genom hela organisationen

      Fortsatt snabb tillväxt genom effektiv personalplanering och löneadministration.

Fakta

Direktkonsult hjälper MIAB att spara tid och pengar genom effektiv personalplanering och löneadministration

Kundansvarig