MIAB - lokalvård sedan 1979

MIAB

Fortsatt snabb tillväxt genom effektiv personalplanering och löneadministration

MIAB är ett snabbväxande Facility Management företag som startade sin verksamhet redan 1979. De senaste åren har inneburit en snabb tillväxt och bland annat med hjälp av PAJP har man kunnat sköta all administration av den snabbt ökande personalstyrkan på ett säkert och effektivt sätt.

Information om kunder och kontrakt importeras från affärssystemet Visma Business till  PAJP, och uppdateras kontinuerligt. I PAJP hanteras därefter all personal och arbetstid som utförs mot de olika kunderna och uppdragen. Efter månadens slut exporteras en komplett, färdigkonterad lönefil till lönesystemet för utbetalning av lön till personalen. MIAB har därmed ett komplett integrerat flöde av information som minimierar dubbelarbetet i olika system.

En effektiv administration som ger alla förutsättningar för en fortsatt tillväxt, men utan att kräva motsvarande resursökning på den administrativa sidan.

Läs mer om PAJP

Fakta

Direktkonsult hjälper MIAB att spara tid och pengar genom effektiv personalplanering och löneadministration

Kundansvarig