smart eye

Smart Eye

Smart Eye valde Visma.net för att digitalisera affärsprocesser

Smart Eye grundades för att överbrygga klyftan mellan människa och maskin för en bättre och hållbar morgondag. De utvecklar banbrytande ögonspårningsteknik som förstår, bistår och förutspår mänskliga avsikter och handlingar. Produkterna används inom flera olika industier så som bil, flyg och rymdindustrin.

För att få bättre kontroll över sina affärsflöden och digitalisera affärsprocesser valde Smart Eye att satsa på Visma.net ERP financials och Logistics.

Smart eye arbetar med ett logistikflöde som går från en inköpsorder, lager till försäljning och utleveranser. De använder sig av Visma Autoinvoice för att fakturera elektroniskt till sina kunder och för att ta emot sina leverantörsfakturor. Alla levernatörsfakturor godkänns i Visma Approval och därefter arbetar de med Visma Autopay för sina betalningar till bank. Smart Eye har även valt att utnyttja One Stop Reporting för att vidareutveckla sina rapporteringar och analyser.

Är det dags för er att se över era fakturaflöden och digitalisera affärsprocesser?

Räkna ut din besparing med e-fakturaflöden

Hur kan ert företag spara pengar med att gå över till ett elektroniskt flöde av fakturorna?

      Spara pengar med e-faktura

      Räkna ut ditt företags besparing, är det dags för er att förenkla rutinerna?