smart eye

Smart Eye

Smart Eye valde Visma.net

Smart Eye grundades för att överbrygga klyftan mellan människa och maskin för en bättre och hållbar morgondag. De utvecklar banbrytande ögonspårningsteknik som förstår, bistår och förutspår mänskliga avsikter och handlingar. Produkterna används inom flera olika industier så som bil, flyg och rymdindustrin.

För att få bättre kontroll över sina affärsflöden och digitalisera processer valde Smart Eye att satsa på Visma.net ERP financials och Logistics.

Smart eye arbetar med ett logistikflöde som går från en inköpsorder, lager till försäljning och utleveranser. De använder sig av Visma Autoinvoice för att fakturera elektroniskt till sina kunder och för att ta emot sina leverantörsfakturor. Alla levernatörsfakturor godkänns i Visma Approval och därefter arbetar de med Visma Autopay för sina betalningar till bank.

Smart Eye har även valt att utnyttja One Stop Reporting för att vidareutveckla sina rapporteringar och analyser.