smidigare lagerhantering

Supply i Sverige AB

Med 20 års erfarenhet av byggbranschen säljer Supply i Sverige AB verktyg och utrustning i Sverige. Supply i Sverige AB erbjuder ett brett utbud för sina kunder. Nu vill företaget fortsätta växa, utan att administrationen tar för mycket tid.

Problem

Supply i Sverige AB kände att man behövde en smidigare lagerhantering och möjlighet till större automatisering än vad som var möjligt med sin tidigare lösning. Genom effektivisering ville man spara tid och möjliggöra en fortsatt tillväxt utan ökad administration.

Lösning

Med hjälp av Direktkonsult har Supply i Sverige AB nu implementerat både Visma.net Financials och Visma.net Logistics. I ett automatiserat flöde använder man också tjänster som AutoInvoice för att skapa elektroniska fakturor, AutoPay för att skicka och ta emot elektroniska betalningar samt det digitala attestverktyget Visma.net Approval. I denna helhetslösning har Supply i Sverige AB nu fått den automatisering och smidigare lagerhantering man efterfrågade. Därmed är grunden lagd för en fortsatt tillväxt med en effektiv administration.

 

Supply i Sverige AB

Automatisering av orderflöden från webbshop.

      Automatisering av orderflöden från webbshop

      Hur du kan effektivisera din verksamhet för att skapa möjlighet att växa

Fakta

Visma.net och automatiserade tjänster ger effektivare administration för Supply i Sverige AB

System

Visma.net

Kundansvarig