Cedervall arkitekter molnbaserade Visma.net

Cedervall Arkitekter

Från projekt till fakturering, automatiserade arbetsflöden med Visma.net

Cedervall Arkitekter är en av Sveriges ledande arkitektbyråer och många har besökt något av alla projekt som designats av deras arkitekter. Cedervall arkitekter har större bredd och djupare kompetens än någon konkurrent, samtidigt som de behåller det lilla kontorets informella struktur och direkta kommunikationsvägar för att rationalisera produktionen och kunna erbjuda marknadsledande priseffektivitet.

Cedervall Arkitekter

Automatiserade processer för projekt.

      Automatiserade processer för projekt och fakturering

      Hur integrationer och automatiserade processer kan utveckla ett tjänsteföretag

Fakta

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

System

Visma.net

Kundansvarig