Cedervall arkitekter molnbaserade Visma.net

Cedervall Arkitekter

Från projekt till fakturering, automatiserade arbetsflöden med Visma.net

För Cedervall var vägen till molnbaserade tjänster en självklarhet. Faktorer som tillgänglighet, alltid uppdaterat, automatisering och integrationer gjorde att de valde Visma.net och oss på Direktkonsult som leverantörer. Företaget använder projektsystemet Millnet och det har nu integrerats med Visma.net för att hantera all fakturering av projekten.

  • Alla projektmedarbetare använder Millnet
  • Ekonomipersonalen jobbar med Visma.net och har fått ett system som förenklar arbetet med automatiseringar och effektiviseringar.
    • Visma Autopay hanterar alla banktransaktioner, återrapportering direkt in i Visma.net
    • Visma Autoinvoice utställartjänst hanterar alla kundfakturor, ingen manuell hantering.
    • Visma Autinvoice mottagartjänst levererar alla fakturor direkt in till Visma.net för kontering och godkänning.
    • Visma Approval ger ett elektroniskt attestflöde av leverantörsfakturorna, effektivt och spårbart.

Cedervall Arkitekter är en av Sveriges ledande arkitektbyråer och många har besökt något av alla projekt som designats av deras arkitekter. Cedervall arkitekter har större bredd och djupare kompetens än någon konkurrent, samtidigt som de behåller det lilla kontorets informella struktur och direkta kommunikationsvägar för att rationalisera produktionen och kunna erbjuda marknadsledande priseffektivitet.

Läs mer om Cedervalls val av Visma.net >>>

Fakta

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

System

Visma.net

Kundansvarig