Cedervall arkitekter molnbaserade Visma.net

Cedervall Arkitekter

cedervall_puff

Från projekt till fakturering, automatiserade arbetsflöden med Visma.net

Cedervall Arkitekter är en av Sveriges ledande arkitektbyråer och många har besökt något av alla projekt som designats av deras arkitekter. Cedervall arkitekter har större bredd och djupare kompetens än någon konkurrent, samtidigt som de behåller det lilla kontorets informella struktur och direkta kommunikationsvägar för att rationalisera produktionen och kunna erbjuda marknadsledande priseffektivitet.

Problem

Att hantera flera projekt på en och samma gång, med flera projektmedlemmar, är en utmaning. Ett enkelt och tydligt system för projekthantering och kundrelationer var ett stort önskemål för Cedervall Arkitekter.

  • Hur kan man skapa en effektivitet i projekten med systemstöd?
  • Vad kan göras för att minska ned administrationen kring fakturering av kunder?

Lösning

Direktkonsult levererar nu Visma.net till Cedervall Arkitekter, samt en integration till Milltime som är företagets tidrapporteringssystem. Därmed kommer alla deras system att vara molnbaserade, vilket var viktigt för företaget. Att öka tillgängligheten och effektivisera administrativa processer stärker deras konkurrenskraft, samtidigt som det blir roligare arbetsdagar med bra system.

 

Cedervall Arkitekter

Automatiserade processer för projekt.

      Automatiserade processer för projekt och fakturering

      Hur integrationer och automatiserade processer kan utveckla ett tjänsteföretag

Fakta

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

System

Visma.net

Kundansvarig