IT-projekt

Vad krävs för att lyckas med ett IT-projekt? Planering och projektmodell som fungerar

Effektivisering, Metodik, Om Direktkonsult

Planerar du att starta ett nytt IT-projekt och är oroligt om du lyckas med denna?  IT-relaterade projekt är ofta komplexa, osäkra, kräver beredskap och flexibilitet för det oväntade. Det är avgörande för ditt IT-projektframgång att enas om regelverk och struktur.

 Är inte ett IT-projekt likt alla andra projekt?

Svaret på frågan ovan är nog “både och”. Att driva igenom ett IT-projekt är som alla andra projekt, en process med ett antal steg som du ska ta dig igenom:

  • Projektet ska planeras och beskrivas tillsammans med kund
  • Avgränsningar sätts, vad ska levereras och vad ingår inte i leveransen
  • Deltagarna definieras, vilka resurser är tillgängliga och vad är förväntningen på de resurserna
  • Beroende på storleken av projektet har du ett mängd moment, delleveranser och deadlines som ska följas upp
  • Vid leverans ska projektet godkännas
  • Vid avslut ska man helst fira lite grann.

Vi jobbar med Fyren, en beprövad projektmetodik

Det som vi kallar Fyren är egentligen inte något unikt. Det är en projektmetodik där vi lotsar kunderna och oss själva i mål genom ett fördefinierat projektflöde. Vad som är unikt är vår kompetens och tidigare erfarenheter av våra produkter och tjänster.

Vi vet vilka punkter i processen som är viktiga och vilka krav som ska ställas för att lyckas. Vi är konsekventa men förberedda för oväntade och annorlunda lösningar som passar våra kunders verksamhet.

Vad är ett lyckat IT- projekt?

Mycket händer på vägen i ett projekt:

  • Förutsättningar förändras och gör att förväntningarna blir oklara vad projektet ska leverera
  • Misstag sker, både hos kunder och leverantörer
  • Nya krav kan fördyra och/eller försena deadline eller slutleverans.

Så här kommer det alltid vara, det är inte ett misslyckande att inte förutse alla parametrar och omständigheter som kan ske. Ett misslyckande är om projektet inte klarar att hantera de problem som dyker upp på vägen. Med Fyren skapade vi en metodik som skyddar både oss och kunden i projektprocessen, lämnar marginal till justeringar och behåller samsyn i hur projektet ska drivas i mål.

Om vi lyckas alltid? Nej, det skulle vi nog inte vilja påstå men viktigt för oss är att vår flexibilitet tryggar säkert genomförande av komplexa och inte alltid enkla IT- projekt. Fyrenmodellen kommer aldrig vara färdigutvecklad, för den utformades för utveckling och förnyelse.

Lyckade IT projekt fyrmodellen

Och vi kan stolt säga att Fyren fångade till och med Dagens Industri och Vismas intresse.

/Markus Sulkupuro

Dela nyheten