Boka möte

Fyren är en unik metodik för att komma i mål snabbare och enklare

Boka möte

Våra konsulter jobbar enligt projektmetodik Fyren

Att kalla vår projektmetodik för Fyren har en orsak. För att lyckas med ett projekt behövs det en metodik som visar vägen – likt en fyr.

Direktkonsults egenutvecklade projektmetodik har sitt ursprung i de kunskaper och erfarenheter vi har samlat på oss genom åren. Metodiken omfattar ett antal punkter och arbetsområden som tydliggör vad som ska göras under projektets gång, samt när och vem som ansvarar för de olika delmomenten.

Jobba hos Direktkonsult

”Direktkonsult har en kunskap om vår bransch som de andra leverantörerna vi jämförde med saknade och de var tydliga med hur projektet skulle genomföras. Det var en viktig faktor för vårt val”.
Jessica Källbäcker, ekonomichef på Astrid Fiskexport

Nyckeln för lyckade implementeringar av affärssystem

Målet och fokus för vår projektmetodik är att kunden vid projektets slut ska ha kunskapen och förmågan att verkligen äga sitt system. Ha den kunskap som krävs för att fullt ut våga ta ansvar för och förvalta sitt system på det sätt som behövs för att affärssystemet ska vara det stöd som man förväntar sig i verksamheten.

projektmetodik fyren direktkonsul

Nyckeln för lyckade projekt och lyckade implementeringar av affärssystem är samarbetet mellan kunden och oss på Direktkonsult. Vi tror på en öppen och ärlig dialog, saker kan gå fel men genom samarbete löser vi det och får lyckade slutresultat.

Läs även om vår egen utvecklingsavdelning.


Aktuellt