Nya Visma.net ERP – googla ditt affärssystem

Affärssystem, visma.net

Visma.net ERP uppdaterat med många nya funktioner

Nu har nya versionen av Visma.net släppts, och nyheterna är många. Systemet ser helt enkelt annorlunda ut från vad det var i fredags, vilket kan leda till att man behöver lära sig lite nytt. Att arbeta med cloudlösningar ger den effekten, du får helt enkelt hänga med på den resan som Visma.net innebär.

Googla ditt affärssystem – visst låter det spännande!

Ny navigering

Visma.net ERP version 7 innehåller en förbättrad navigering och en förändrad menystruktur med nya element. Version 7 kommer också med ett modernt och omarbetat användargränssnitt baserat på studier av användarnas beteende. Dessa förändringar kommer att bidra till att öka produktiviteten och snabba upp inlärningsprocessen. Användarna kommer att uppleva ett mer tilltalande användargränssnitt, förbättrad visualisering och flexibilitet.

Om ni har frågor kring nya versionen så är ni självklart välkomna att kontakta vår support >>>>

 

Nytt menyfält

navigering Visma.net

1. Navigering till andra Visma.net tjänster
Användare kan här navigera till andra Visma.net tjänster.

2. Service-menyn
Menyn Visma.net Financials nås via menyknappen.

3. Sökfält
Googla ditt affärssystem, sökfunktionen tillåter användare att snabbt hitta en sida, transaktion eller fil.

4. Supportpanel
Supportpanelen ger tillgång till supportdokumentationen

5. Kontextväljare
Kontextväljaren ger möjlighet att byta företag och företagsgren inuti tjänsten, samt
ändra användaruppgifterna och logga ut.

Förändrad navigationsstruktur

Menystrukturen har plattats ut och innehåller färre nivåer som bygger på arbetsytor, t.ex Finans, Försäljning, Inköp. Varje arbetsyta länkar till inmatningsskärmar, rapporter, förfrågningar, inställningar etc. En snabbmeny i varje arbetsyta visar de mest använda menyvalen för att underlätta att hitta det som eftersöks. Användaren kan förenkla menyn genom att redigera vad som ska visas i snabbmenyn och dölja arbetsytor som inte används ofta. Det går också att växla till den fullständiga menyn som visar alla menyval för en arbetsyta.

Administratörer har behörighet att välja ett konfigurationsläge, där de kan anpassa listan över alternativ som visas i snabbmenyn i en arbetsyta. Dessa ändringar blir synliga för alla
användare inom det företaget.

meny_vismanet
Snabbmeny
Full meny (obs bilden är klippt och visar inte alla alternativ)

Förbättrat stöd för Favoriter
Favoriter är mer centrala genom att de alltid visas högst upp på menyn. Det går nu att skapa favoriter både från menyn såväl som från själva sidan.

favoriter_vismanet

Nya Listvyn

Alla transaktions- och registerskärmar öppnas i en listvy, innehållande en lista över dokument eller objekt, vilket ger användarna en bättre översikt av vilken data som redan finns registrerat. Listan kan innehålla flera flikar som hjälper till att sortera data för enkel navigering. När en användare klickar på en rad öppnas inmatningsfönstret, där de kan arbeta med vald post.

listvy_vismanet

HAR DU EN ELEFANT I RUMMET?

Många företag arbetar ineffektivt med sin ekonomihantering. Är ditt ett av dem? Läs mer om Visma.net och hur du kan effektivisera din verksamhet.

Låt oss prata om det >>>

Vill du veta mer om systemet, boka in dig på ett webbinar med Urika Hägglund

/Fredrik Lindblad

 

Dela nyheten