Lång erfarenhet inom processutveckling

Sedan 1985 har vi på Direktkonsult arbetat efter samma ledstjärna. Vi vill göra företag starkare genom att vara en oberoende partner som alltid strävar efter att leverera effektiva systemlösningar för företag.

Vi har sedan starten varit ett bolag som älskar utveckling

Vi har sedan starten varit ett bolag som älskar utveckling. Det är bakgrunden till egenutvecklade system som PAJP och Visitor.

Det var även anledningen till vårt val att bli Vismapartner som 1997 som med sin stora flexibilitet passar företag med vitt skilda behov.

Direktkonsult ska fortsätta vara ett nyfiket bolag som strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen inom affärssystem, integrationer. Dessutom ska vi vara ledande på personalplaneringssystem med vår PAJP.

 

Visma Business, Visma.net samt egenutvecklade och tredjeparts-system

Genom att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av våra tjänster, processer och vår metodik ska vi arbeta förebyggande med att utveckla oss och våra kunders vardag. Och föreslå de system, lösningar och tjänster som är bäst för kunden – utifrån kundens behov och processer.

Direktkonsult har erfarenhet inom processutveckling och konsulter som arbetar med att effektivisera sina kunders verksamhetsprocesser. Vi jobbar med affärssystemen Visma Business och Visma.net samt egenutvecklade och tredjeparts-system.

 

Vision

Direktkonsults vision är enkel – vi ska förenkla världen. Vår ambition är att sträva efter lösningar som helt enkelt förenklar arbetet för våra kunder genom smarta systemlösningar.

 

Direktkonsults ledning

Krister Selenius, Affärssystemkonsult

Krister Selenius, VD och HR-ansvarig

krister.selenius@direktkonsult.se

0720 – 80 14 89

 

 

Eva Sjostrand, Senior affärssystemkonsultEva Sjöstrand, Ekonomiansvarig

eva.sjostrand@direktkonsult.se

0733 – 93 97 10

 

 

Fredrik Lindblad, försäljningsansvarig

Fredrik Lindblad, Operativ Chef Göteborg

fredrik.lindblad@direktkonsult.se

0733 – 93 97 23

 

 

Axel Gother, Operativ Chef Stockholm

axel.gother@direktkonsult.se

0768 – 68 21 10

 

 

Gabriella Hennings, Utvecklingschef

gabriella.hennings@direktkonsult.se

0733 – 93 97 14