Boka möte

Vi jobbar med affärssystemen Visma Business och Visma.net samt egenutvecklade och tredjeparts-system

Boka möte

30 års erfarenhet av processutveckling och affärsintegrationer

Direktkonsult har erfarenhet inom processutveckling och konsulter som arbetar med att effektivisera sina kunders verksamhetsprocesser. Vi jobbar med affärssystemen Visma Business och Visma.net samt egenutvecklade och tredjeparts-system.

30 års utveckling och erfarenhet ger oss unik kunskap, kompetens och är ett bevis på vår förmåga att förändra och förbättra oss. Vi är alltid i framkant av utvecklingen och den senaste teknologin.

Läs mer om vår utvecklingsavdelning.

30 års erfarenhet med processutveckling och affärsintegrationer

Genom att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av våra tjänster, processer och vår metodik ska vi arbeta förebyggande med att utveckla oss och våra kunders vardag

Kundernas behov styr vår verksamhet

Sedan 1985 har vi på Direktkonsult arbetat efter samma ledstjärna. Vi vill göra företag starkare genom att vara en oberoende partner som alltid strävar efter de bästa lösningarna för kunden.

Genom att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av våra tjänster, processer och vår metodik ska vi arbeta förebyggande med att utveckla oss och våra kunders vardag. Och förslå de system, lösningar och tjänster som är bäst för kunden – utifrån kundens behov och processer.

Och det här är faktiskt inget nytt. Kundernas behov har alltid varit det som styrt vår verksamhet. Det är bakgrunden till egenutvecklade system som PAJP och Visitor. Det är bakgrunden till vårt val att arbeta med Visma Business som med sin stora flexibilitet passar företag med vitt skilda behov. Och det är bakgrunden till att vi alltid har anpassat och integrerat system för att hitta den absolut bästa lösningen för kunden vid varje enskilt tillfälle.

Läs på kundcase sidorna om vilka problem våra konsulter har löst för företag som valt att arbeta med oss.

 

Även korvkiosken jobbar i molnet!

Direktkonsult är alltid i framkant av utvecklingen. En härlig reklam från början av 2000-talet är ett bevis, då internethandeln började blomma upp på allvar.


Aktuellt