Rapporter för Visma Business och Visma.net på webben

OneStop ReportingMed OneStop Reporting får du ett fullvärdigt BI-verktyg. Analysverktyget ger dig möjlighet att effektivisera den dagliga verksamheten och få fullständig översikt. Använd färdiga mallar eller skapa enkelt skräddarsydda rapporter, gör budget och analyser – allt byggt på relevanta siffror i Visma Business eller Visma.net – och delar dem sen med dina medarbetare via webben.

Rapporter

Utöver en uppsättning standardrapporter ger OneStop Reporting dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor. Du kan visa rapporterna ända ned på transaktionsnivå och med integration mot Visma Dokument Center kan du även se bilagor.

Alla rapporter kan dessutom helautomatiseras. Du väljer vilken rapportmall som ska användas, vilket företag rapporten ska köras på, vem den ska till och när den ska köras och publiceras –  varje vecka, varje månad, varje timme och till en eller flera mottagare samtidigt.

 • Fri design av alla typer av rapporter i Excel-gränssnitt
 • 100 % integrerat med underliggande datakällor
 • All rapportering direkt på källdata
 • Kombination av OneStop Reporting och Excel ger dig ett mycket avancerat och flexibelt verktyg som är enkelt att använda
 • Drill-down på transaktionsnivå i rapporterna
 • Multi company-rapportering/konsolidering
 • Automatisk publicering av rapporter baserat på distributionslistor
 • Aktiv rapportkörning ute i organisation via Excel eller webb
 • Avancerad behörighetskontroll
rapporter i webben

Rapporter i webben

Budgetering

OneStop Reportings uppfattning är att en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, låter dig budgetera på ett optimalt sätt.

Budgetregistreringen sker på webben och eftersom alla budgetformulär är “live” har du hela tiden tillgång till stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentbaserade beräkningar och historiska värden från ekonomisystemet. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting ger dig därmed full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill.

 • Fri design av budgetformulär och rapporter i Excel-gränssnitt
 • Fri design av budgetmodell och detaljeringsnivå
 • Återkoppling direkt till ERP-systemet eller till egen budgetdatabas
 • Workflow
 • Fördelningsnycklar
 • Procentpåslag
 • Fri underspecifikation av budgetlinjer
 • Kommentarer och budgetinstruktioner
 • Valutahantering
 • Konsolidering av budgetar
 • Online/offline registrering av budget i Excel eller på webb
budget i webben

Budget i webben

Analys

Rapporteringsverktygen från OneStop Reporting ger dig det beslutsunderlag som du förväntar dig av ett Business Intelligence-verktyg och hjälper dig att ta rätt strategiska beslut. Med skräddarsydda rapporter och budgetar får du ett solitt beslutsunderlag, baserat på relevanta siffror och fakta i realtid.

 • Web-baserad analys genom rapporter och dashboards
 • Ad-hoc verktyg för användarfrågor
 • Användaranpassad behörighetsinformation
 • Alltid uppdaterad information
 • Drill-down på transaktionsnivå
 • Enkel dashboard-design med drag and drop-teknik
 • Bibliotek av dashboard-element
 • Lagring av egna komponenter och dashboards för användaren
 • Distribution till mobila enheter

För dig som har Visma Business som affärssystem ger One Stop Reporting dig möjligheter att presentera rapporter i webben. Det gör ditt affärssystems nyckeltal tillgängliga för fler i organisationen.

Mobil rapportering med One Stop Reporting

Ge era användare tillgång till rapporter, var de än befinner sig.

 • OSR Portal applikation för visning och körning av rapporter på smartphone och surfplatta
 • Stöder Android och iOS
 • Åtkomstkontroll och säkerhet hanteras från OSR Administration
 • Kräver endast minimal användarutbildning