OSS Redovisning

 

Nya momsregler från och med 1 juli 2021

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer (t.ex. privatpersoner) inom EU, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. För att förenkla administrationen för företagen som omfattas av de nya reglerna utvidgas möjligheterna att redovisa och betala moms istället genom Skatteverkets e-tjänsten OSS (One Stop Shop, tidigare MOSS).
 
Före 1 juli 2021 har varje EU-land sin egen omsättningströskel som avgör när moms ska tas ut vid vissa försäljningar till det landet. Från och med 1 juli 2021 har alla EU-länder en gemensam omsättningströskel på 99 680 kr som gäller för försäljning av elektroniska tjänster och unionsintern distansförsäljning av varor till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder. Mer info finns på Skatteverkets hemsida
 
Behöver du hjälp på traven, kontakta oss gärna så berättar vi mer