Pajp – det webbaserade personalsystemet

PAJP- det webbaserade personalsystemet skapades för att effektivisera administration, dels för att spara tid och pengar, dels för att kunna använda sina resurser på bästa tänkbara sätt. Allt med enkelhet och överblick i fokus. Pajp effektiviserar planering och administration:

  • samlar all information i ett system
  • ny information läggs in en gång på ett ställe och uppdateras i hela systemet
  • ger underlag för snabba beslut i daglig planering och schemaläggning
  • reducerar behovet av manuella kontroller

 

Arbetsuppdrag
PAJP är ett komplett system för uppdragsplanering. Systemet ser till att allt löper smidigt, rätt man är på rätt plats till minsta möjliga kostnad. PAJP Arbetsuppdrag ger dig full kontroll över alla uppdrag och effektiviserar planeringen av dem.
Tidrapportering
Glöm Excel – Pajp är ett rationellt, säkert och prisvärt tidrapporteringssystem som fungerar för hela personalen. Med en hög grundfunktionalitet finns dessutom ett antal tillval om så önskas. Du får alltid det PAJP du behöver!
Schemaläggning
Effektiv schemaläggning sparar pengar och minskar stressen. Pajp Schemaläggning hjälper dig att skapa, uppdatera och följa upp scheman som tar vara på personalens kompetens och arbetstid. Pajp ser också till att lagar och avtal följs.

 

Protrain bemanning sparar tid genom effektiv personaladministration

Pro Train bemanningFöretaget har arbetat med PAJP i fem års tid, mycket för att personalen ska kunna tidrapportera dagligen eller efter en arbetsperiods slut. En effektiv personaladministration som ger full kontroll över arbetade timmar och faktureringen av dessa är oerhört betydelsefull. För tidningen Resultat berättar ekonomi- och personalansvarig Anna Börjesson

– Vi är inte som ett vanligt bemmaningsbolag, vi har inga timanställda utan alla har fast månadslön och kollektivavtal. Det ligger på oss att lyckas hyra ut personalen på heltid. De flesta är på långa kunduppdrag.

Att PAJP är en molntjänst ger också stor flexibilitet eftersom personalen har tillgång till systemet från vilken dator som helst. Inte oviktigt för ett företag vars personal ägnar all sin arbetstid åt att resa land och rike runt! Systemet garanterar också att lönen med alla tillägg blir korrekt, utan att personalen behöver kunna kollektivavtalet i detalj.
– Anna Börjesson, peronalansvarig på Protrain.

 

Vill du veta mer om PAJP – tveka inte att kontakta oss.

Per Halvarsson
per.halvarsson@direktkonsul.se
031 – 939 705

LÄS MER