Pajp – det webbaserade personalsystemet

PAJP- det webbaserade personalsystemet skapades för att effektivisera administration, dels för att spara tid och pengar, dels för att kunna använda sina resurser på bästa tänkbara sätt. Allt med enkelhet och överblick i fokus. Pajp effektiviserar planering och administration:

 • samlar all information i ett system
 • ny information läggs in en gång på ett ställe och uppdateras i hela systemet
 • ger underlag för snabba beslut i daglig planering och schemaläggning
 • reducerar behovet av manuella kontroller

Protrain bemanning sparar tid genom effektiv personaladministration

Pro Train bemanningFöretaget har arbetat med PAJP i fem års tid, mycket för att personalen ska kunna tidrapportera dagligen eller efter en arbetsperiods slut. En effektiv personaladministration som ger full kontroll över arbetade timmar och faktureringen av dessa är oerhört betydelsefull. För tidningen Resultat berättar ekonomi- och personalansvarig Anna Börjesson

– Vi är inte som ett vanligt bemmaningsbolag, vi har inga timanställda utan alla har fast månadslön och kollektivavtal. Det ligger på oss att lyckas hyra ut personalen på heltid. De flesta är på långa kunduppdrag.

Att PAJP är en molntjänst ger också stor flexibilitet eftersom personalen har tillgång till systemet från vilken dator som helst. Inte oviktigt för ett företag vars personal ägnar all sin arbetstid åt att resa land och rike runt! Systemet garanterar också att lönen med alla tillägg blir korrekt, utan att personalen behöver kunna kollektivavtalet i detalj.
– Anna Börjesson, peronalansvarig på Protrain.

PAJP Arbetsuppdrag

 • Komplett planering på uppdragsnivå. För att schemalägga både personal och uppdrag. Varje uppdrag kan tilldelas enskilda personer eller fördelas på flera personer, alternativt ligga vakant och tillsättas dag för dag.
 • Snabb tillsättning av vakanser. Systemet hjälper dig att hitta den ersättare som bäst matchar vakansen med hänsyn till kompentens, erfarenheter och önskemål. Lämpliga kandidater rangordnas automatisk utifrån kostnad där aktuella lönetillägg ingår i beräkningen. En lönsam funktion för företaget.
 • Full integration mellan funktioner. Utöver uppdragsplanering och vakanstillsättning ingår även tidrapportering, uppföljning, schemaläggning, rapportering samt löne­‐ och faktureringsunderlag. Funktionerna är helt integrerade och all information uppdateras i realtid

PAJP Arbetsuppdrag passar exempelvis

 • kollektivtrafikföretag
 • polis, vaktbolag och räddningstjänst
 • bud- och fraktfirmor
 • mässor
 • eventföretag
 • teatrar och nöjesparker
 • högskolor
 • bemanningsföretag
 • städföretag med uppdragsplanering

Fördelar med PAJP Tidrapportering

 • Alltid aktuella siffror. Hela systemet uppdateras varje gång information ändras eller tillförs. Projektbudgeten, lönekostnaden och faktureringsbeloppet kan alltså följas upp så fort tidrapporten är registrerad.
 • Håller tider. Systemet hanterar ett antal olika tidbanker, till exempel normaltid, helgtid och flextid, som följs upp per person och grupp. Din tidrapportering förenklas och kvaliteten förbättras.
 • Förenklar arbetet. Systemets gränssnitt är förenklat och användarflödet smidigt.
 • Säkerställer löner. Systemet kontrollerar fortlöpande att lönen motsvarar inrapporterade arbetstimmar och tillägg, samt att gällande kollektivavtal och lagstiftning följs. Därmed elimineras de merkostnader som slarv och feltolkningar i lönehanteringsprocessen kan medföra.
 • Exporterar lönetransaktioner. När den anställde har godkänt sitt löneunderlag och lönetransaktionen är attesterad kan den enkelt exporteras till lönesystemet. Det sparar både tid och pengar.

Pajp Tidrapportering sparar tid

 • personalen kan själva rapportera sin tid via webben
 • smidig attestering
 • löpande kontroll mot anställnings- och kollektivavtal
 • kostnader kan följas upp i förväg

Fördelar med PAJP Schemaläggning

 • Säkrar kvaliteten. Pajp utformar både individuella scheman och gruppscheman med hänsyn till en rad faktorer såsom kompetens, kostnadsställe och schemats alternering. Du får alltid uppdaterat planeringsunderlag.
 • Alltid uppdaterat planeringsunderlag. Både individuella scheman och gruppscheman utformas med hänsyn till en rad faktorer, bland annat kompetens, kostnadsställe och schemats alternering. Det säkrar kvaliteten i det utförda arbetet samtidigt som inga överraskningar väntar i uppföljningen.
 • Flexibelt system. Verkligheten är föränderlig: ett uppdrag fördröjs, ett annat tidigareläggs, någon i arbetslaget blir sjuk. Pajp Plan är utrustat med flera funktioner som gör det enkelt att löpande uppdatera planeringsunderlaget så att oväntade händelser får så små konsekvenser som möjligt på den övergripande effektiviteten.
 • Smidig vakanshantering. Systemet identifierar konsekvenserna av hål som uppstår i schemat och gör det enkelt att fylla dem igen. Du kan skicka förfrågningar direkt från systemet till lämpliga ersättare via både SMS och e-mail – en uppskattad funktion när det brinner i knutarna.
 • Personalen har rätt schema i mobilen. Systemet uppdaterar planeringsunderlaget i realtid och är tillgänglig via webben. Det skapar transparens i verksamheten och ger raka besked till personalen.