Våra konsulter jobbar enligt projektmetodik Fyren

Att kalla vår projektmetodik för Fyren har en orsak. För att lyckas med ett projekt behövs det en metodik som visar vägen – likt en fyr.

Direktkonsults egenutvecklade projektmetodik har sitt ursprung i de kunskaper och erfarenheter vi har samlat på oss genom åren. Metodiken omfattar ett antal punkter och arbetsområden som tydliggör vad som ska göras under projektets gång, samt när och vem som ansvarar för de olika delmomenten.

Ofta är våra systemprojekt komplexa

evaVåra projekt är ofta komplexa, det kräver att man har ordning och reda. Vi döpte vår projektmall eller medodik till fyren, för att symbolisera vägen fram i ett projekt. Metodiken är till för att alla projektledare och konsulter ska känna igen sig i utförandet, oavsett vilket projekt man går in i.

Förväntningar, arbetsmetodik, kommunikation och kundkontakter.

Nyckeln för lyckade projekt och lyckade implementeringar av affärssystem är samarbetet mellan kunden och oss på Direktkonsult.

Eva Sjöstrand, erfaren projektledare på Direktkonsult, kontakta Eva på LinkedIn

Nyckeln för lyckade implementeringar av affärssystem

Målet och fokus för vår projektmetodik är att kunden vid projektets slut ska ha kunskapen och förmågan att verkligen äga sitt system. Ha den kunskap som krävs för att fullt ut våga ta ansvar för och förvalta sitt system på det sätt som behövs för att affärssystemet ska vara det stöd som man förväntar sig i verksamheten. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna här.

Vi tror på en öppen och ärlig dialog

Vi vet vilka punkter i processen som är viktiga och vilka krav som ska ställas för att lyckas. Vi är konsekventa men förberedda för oväntade och annorlunda lösningar som passar våra kunders verksamhet. Vi tror på en öppen och ärlig dialog, saker kan gå fel men genom samarbete löser vi det och får lyckade slutresultat.

Tipslänkar från Direktkonsult