spårbarhet_fiskbranschen

Rapportera spårbarhet av fisk effektivt med integration

Affärssystem, Spårbarhet, Visma Business

SPÅRA rapporterar automatiskt

Kraven om spårbarhet har nu funnits en tid. Alla försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska rapporteras via Hav och Vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska nu ha registrerat sitt företag. För att arbeta smart ute i verksamheterna är det bra att ha ett system där man kan rapportera spårbarhet av fisk effektivt. Vi har löst det med SPÅRA.

Genom att använda sig av SPÅRA får företaget en automatiserad rapporteringsprocess där all information om partiet samlas och rapporteras vid rätt tillfälle i företagets processer.

Under december uppdaterade Havs- och Vattenmyndigheten e-tjänsten för rapportering och vi på Direktkonsult följer med i utvecklingen kontinuerligt.

 

Är ditt företag redo?

Omfattas du av de nya kraven. Ladda ner vår guide och ta del av våra bästa tips för att autmatisera rapporteringen av spårbarhet till HaV samtidigt som dina processer digitaliseras.

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

Per Halvarsson, VD” Vi på Direktkonsult uppmärksammade tidigt att rapporteringskravet för spårbarhet inte behöver vara en belastning för fiskbranschen, utan en naturlig konsekvens av konsumenternas ändrade prioriteringar. För alla vill vi väl veta var fisken kommer ifrån? ”

Per Halvarsson, VD Direktkonsult

 

Rapportera spårbarhet av fisk

Bägge företagen har SPÅRA integrerat med affärssystemet Visma Business där vi i affärssystemet skapat processer anpassade för företagens flöden. Allt för att kunna förenkla arbetet med att rapportera spårbarhet av fisk.

Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet. Vi har färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. Vi har ett flertal kunder som använder denna lösning och har ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde för inköp, produktion och försäljning.

Lösningen kan kompletteras med exempelvis:

  • Streckkodsläsare
  • Etikettutskrifter
  • Bilaga med partiinformationen

 

System för spårbarhet

Våra kunder vittnar om hur vi hjälpt deras verksamhet att ställa om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om fler av våra kunder >>>

 

/Jonas Svensson Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

Dela nyheten