Rapportera spårbarhet av fisk

Rapportera spårbarhet av fisk effektivt med integration

Affärssystem, Spårbarhet, Visma Business

SPÅRA rapporterar automatiskt

Nu har de nya kraven trätt i kraft och alla försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska rapporteras via Hav och Vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska nu ha registrerat sitt företag. För att arbeta smart ute i verksamheterna är det bra att ha ett system där man kan rapportera spårbarhet av fisk effektivt. Vi har löst det med SPÅRA.

Genom att använda sig av SPÅRA får företaget en automatiserad rapporteringsprocess där all information om partiet samlas och rapporteras vid rätt tillfälle i företagets processer.

 

Per Halvarsson, VD” Vi på Direktkonsult uppmärksammade tidigt att rapporteringskravet för spårbarhet inte behöver vara en belastning för fiskbranschen, utan en naturlig konsekvens av konsumenternas ändrade prioriteringar. För alla vill vi väl veta var fisken kommer ifrån? ”

Per Halvarsson, VD Direktkonsult

 

Är ditt företag redo?

Omfattas du av de nya kraven. Ladda ner vår guide och ta del av våra bästa tips för att autmatisera rapporteringen av spårbarhet till HaV samtidigt som dina processer digitaliseras.

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

System för spårbarhet

Det är en omställning för företagen i branschen som har tagit tid. Det är väldigt roligt nu att vi har kunder som rapporterar live i systemet. Några exempel är:

Astrid Fiskexport AB

Astrid Fiskexport är en förstahandsmottagare och det är där spårbarheten startar i kedjan. De rapporterar in vilka partier av fisk de tar in från fiskebåtarna och sedan vart de partierna säljs.
Läs mer om Astrid Fiskexport här >>

JR Kött
JR-kött har vi en egen fiskproduktion med filering av färsk fisk av olika sorter. De köper alltså in partier av fisk, producerar och förädlar fisken som då blir nya partier som ska rapporteras. En ny rapport sänds automatiskt när sedan fisken säljs vidare.

 

Rapportera spårbarhet av fisk

Bägge företagen har SPÅRA integrerat med affärssystemet Visma Business där vi i affärssystemet skapat processer anpassade för företagens flöden. Allt för att kunna förenkla arbetet med att rapportera spårbarhet av fisk.

Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet. Vi har färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. Vi har ett flertal kunder som använder denna lösning och har ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde för inköp, produktion och försäljning.

Lösningen kan kompletteras med exempelvis:

  • Streckkodsläsare
  • Etikettutskrifter
  • Bilaga med partiinformationen

 

Jonas Svensson/Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

Dela nyheten