Visma INSIKT – Bättre beslut och smart verksamhetsstyrning

INSIKT är ett komplett system för smart verksamhetsstyrning och beslutsstöd som knyter ihop budget och prognos. Rätt information till rätt medarbetare! Produkten stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och målstyrning. INSIKT är en lättanvänd, kraftfull och visuell produkt som ger varje användare tillgång till såväl övergripande sammanhang som underliggande detaljer. INSIKT kan med enkelhet integreras mot alla typer av affärs- och verksamhetssystem.

Insikt ger dig möjlighet att ta rätt beslut, i rätt tid. Bättre beslut för bättre affärer helt enkelt.

Analys och rapportering – INSIKT Analys

Ett användarvänligt och webb-baserat gränssnitt gör det möjligt för alla medarbetare att skapa analyser och rapporter. Information kan lätt vridas och vändas både som diagram och siffror av alla som vet hur en vanlig webbläsare fungerar. Även analys av mycket stora volymer av data ger en omedelbar respons. Medarbetarna kan själva med hjälp av verktyget se trender och förstå vad som driver verksamheten. Utifrån analyser skapas modifierbara rapporter som enkelt distribueras till andra medarbetare eller grupper av medarbetare.

  • Samla data från flera källor och leverera en komplett informationsbild
  • Enkelheten gör det möjligt att bearbeta data till rapporter på minuter
  • Stödja en heltäckande rapportering från självkonstruerade interaktiva rapporter till hårt formaterad koncernrapportering.
  • Grafiskt visualisera, navigera och filterera data.
  • Säkerställer att alla sitter med gemensam och kvalitetssäkrad information.

Planering och budgetering – INSIKT Planering

Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser kan snabbas upp och gör att en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall, planer och prognoser sker enkelt med INSIKT Analys.

  • Processer, inmatningar och utfall anpassas efter respektive användare
  • Enkelheten bidrar till förbättrat engagemang, tidsbesparingar och datakvalité
  • Inmatade värden görs automatiskt tillgängliga i rapporter och styrkort
  • Erbjuda färdiga lösningar för ekonomi, försäljning, produktion, underhåll, investeringar, projekt mm

Du kan koppla till valfria källor av information, vi ser till att du får ut exakt den rapporten du behöver.