Vad kan du spara med e-faktura?

Räkna ut vad du kan spara med att byta till elektronsiska fakturaflöden på ditt företag!

Räkna ut din besparing med e-fakturaflöden

Hur kan ert företag spara pengar med att gå över till ett elektroniskt flöde av fakturorna?

      Spara pengar med e-faktura

      Räkna ut ditt företags besparing, är det dags för er att förenkla rutinerna?

E-faktura minskar manuell hantering av era fakturor

Att administrera fakturor är inte en process som skapar mervärde för dig och ditt företag. Vad kan du göra för att minska ned tiden? Kan du spara pengar med e-faktura? Tabellen visar vilka steg i administrationen du kan automatisera med hjälp av att använda en fakturatjänst som Visma Autoinvoice jämfört med att hantera fakturorna själv manuellt.

 

Resurskrävande: Högst — högt – medel  -+ lite + inte alls ++
Ta emot fakturorManuell hanteringVisma Autoinvoice
ArbetsuppgiftPapperPdfPapperPdfE-fakt
Posthantering---++++++
Registrering faktura---++++++
Attestflöde----+++
Arkivering--++++++
Felhantering--+++++++
Arkivering-+-+++++++
Betalningsrutin bank-+-+++++++
Påminnelsehantering+++++

 

Skicka fakturorManuellVisma Autoinvoice
ArbetsuppgiftPapperPDFPapperPDFE-faktura
Ta fram fakturaunderlag----+++
Skriva faktura----++++++
Avstämn kundansvarig?-+-+-+-+-+
Printa faktura-++++++++
Skicka faktura-++++++++
Felhantering--+++
Bevaka fakturabet-+-+++++++
påminnelse--++++++
överföring till e-fakt----n/an/a++