Spårbarhet av fisk – nya krav 2019

Har ni koll på kraven som infaller 2019 på spårbarhet av fisk från Havs- och vattenmyndigheten?

Hur ser egentligen resan ut för fisken innan den landar på din tallrik? Från det att fisken fångas ur våra hav tills den landar på din tallrik har den genomgått flera steg i en, inte allt för sällan, komplicerad leverantörskedja. För att styrka kontrollerna kring fiskerinäringen i EU har det därför tagits beslut om nya krav kring spårbarhet av fisk.

I Sverige är det Havs- och Vattenmyndigheten som ansvarar för att samla in dessa data. Från och med den 14:e januari ska alla aktörer som innefattas av de nya kraven vara klara för rapportering och användning av spårbarhetssystemet till Havs- och vattenmyndigheten.

Vad innebär spårbarhetssystemet?

Fiskeriprodukterna ska delas in i parter som sedan fysiskt ska märkas. Kraven på fysisk märkning innebär att alla partier ska märkas upp med etikett, alternativt referensnummer, med medföljande fraktsedel. Detta görs för att underlätta informationsöverföringen mellan de olika aktörerna i leverantörskedjan. I princip omfattas alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats eller odlats i havet inom EU och som ska användas till humankonsumtion. Undantag finns för beredda fiskprodukter. Alla försäljningar och transaktioner ska rapporteras via det centrala IT-systemet hos Havs- och vattenmyndigheten. Allt för att säkerhetsställa att kraven på spårbarhet av fisk efterföljs.

spårbarhet av fisk

Bidrag för spårbarhet av fisk från jordbruksverket

Företag i fiskeribranschen som nu behöver ställa om verksamheten för att klara kraven på spårbarhet av fisk till HaV kan söka bidrag från Jordbruksverket. Bidragen hjälper till att täcka omställningskostnader och de kostnader som utveckling av nya system för med sig för att kunna leva upp till de ändrade reglerna för spårbarhet och rapporteringen till HaV.

Förbättring av spårbarhet av fisk och vattenbruksprodukter är ett prioriterat område och EU-direktiven är grunden till Havs- och vattenmyndighetens krav och lösningar för spårbarhetsrapportering av partier.

De pengar som finns i Havs- och fiskeriprogrammet ska användas för att:

 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
 • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
 • Främja sysselsättningen.

Det finns fortfarande tid att göra ansökningar. Besök Jordbruksverkets hemsida för mer information eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Fredrik_kundFredrik Lindblad

Tel. 031-93 97 23
E-post: fredrik.lindblad@direktkonsult.se
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

 

 

Information om fisken ditt företag ska lämna

Det är en hel del information som partierna av fisk ska bära. Här är en sammanfattning av data som alla partier som omfattas av kraven kring spårbarhet av fisk ska bära:

 • Partiets identifikationsnummer
 • Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
 • Fiskart
 • Fångstdatum/produktionsdatum
 • Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst vildfångad lax) antalet individer
 • Produktform och beredningsform
 • Leverantörens (säljarens) namn och adress

Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:

 • Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
 • Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
 • Området för fångsten eller odlingen
 • Fångstredskap
 • Uppgift om produkten tidigare varit frusen
 • Datum för minsta hållbarhet

De nya kraven på spårbarhet av fisk kommer även påverka hela företagets processer och system. Det finns lösningar som underlättar övergången och gör ert företag både mer konkurrenskraftigt med effektivare arbetssätt. Vår lösning SPÅRA gör rapporteringen smidig, oavsett vilket affärssystem du använder.

Läs om vår produkt SPÅRA och vilka möjligheter vi erbjuder för att lösa spårbarhetskrav och förbättra livsmedelsprocesser.