Spårbarhet ger full kontroll från inköpshantering till lager och försäljning

Spårbarhet

Att ha full kontroll och full spårbarhet kommer att vara en avgörande konkurrensfaktor för många företag inom livsmedelsbranschen. Stig Orustfjord, generaldirektör på Livsmedelsverket, varnar för att EU:s genomgång av den svenska livsmedelskontrollen visar en rad brister. Läs gärna artikeln “Förtroendet för maten hotat – skärp kontrollerna” i Dagens Samhälle.

Överblick och full spårbarhet

Den största utmaningen är att ha kontroll. Att ha överblick och full spårbarhet. Livsmedelsbranschen ställs inför höga krav från såväl konsumenter som myndigheter vad gäller spårbarhet kring matens ursprung. Och eftersom varupartier ofta delas och slås samman i ett antal olika kombinationer är det inte alltid det lättaste att hålla koll på.

fisk sparbarhet

Även inom exempelvis partihandeln hanteras stora mängder produkter i både plock- och monteringsordrar. Trots det behöver man kunna följa varje enskild produkt i varje del av processerna.

Visma Businnes och spårbarhet

Vi på Direktkonsult kan logistik och spårbarhet! Med hjälp av Visma Business kan vi stötta hela din verksamhet – från inköpshantering, via produktion och förädling, till lagerhållning och försäljning. Det är lätt att anpassa produktstrukturen och du har stora möjligheter att integrera mot andra system om det behövs.

Vi har exempelvis hjälpt kunder inom fiskerinäringen med lösningar för spårbarhet.

SPÅRA-konsument

Dela nyheten