Spårbarhet i fiskbranchen ställer krav på företagen

Nu kommer ett dagligt partirapporteringskrav för företag inom fiskbranschen. Alla företag ska skicka digitala rapporter till Havs och Vattenmyndigheten från 1 januari 2019. EU utökar kraven på spårbarheten som följd av det nya informationsbehovet. Såväl ur miljösynpunkt som kvalitetssynpunkt vill man i alla led fram till konsumenten ha kontroll över fångsterna.  All fisk som fångas eller importeras inom EU ska indelas i partier, och dessa partier ska bära all information vidare till grossister, producenter och slutkonsumenter.

Spårbarhetssystemet omfattar tre delar:

  1. Indelning av fiskeriprodukter i partier
  2. Fysisk märkning av partier
  3. Elektronisk rapportering av partiinformation

Är ditt företag redo?

Omfattas du av de nya kraven. Ladda ner vår guide och ta del av våra bästa tips för att autmatisera rapporteringen av spårbarhet till HaV samtidigt som dina processer digitaliseras.

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

Stöd för att implementera system för spårbarhet

I samarbete med branschen har HaV byggt ett system för att underlätta för olika marknadsaktörer att kunna använda det. Företagen får finansiellt stöd från Europiska Jordbruks och Fiskerifonden för att anpassa sin verksamhet till systemet.

Vill ni ha hjälp med en ansökan, kontakta oss för mer information.

Jonas Svensson/Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

Automatiserad rapportering av spårbarhet i fiskbranschen

Havs och Vattenmyndigheten rekommenderar en automatiserad rapportering till deras IT-system. Ansvaret att utveckla detta ligger på varje enskilt företag. Möjlighet finns dock att söka bidrag via Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket. Kraven på livsmedelsföretagen att använda HaV:s digitala spårbarhetssystem för att dela information med sina kunder och med HaV.

 

 

 

 


Några exempel på Spårbarhet i fiskbranschen-kunder

Se fler kunder