Spårbarhet i fiskebranchen kommer att vara ett försäljningsargument

Nu kommer ett dagligt partirapporteringskrav för företag inom fiskbranschen. Alla företag ska skicka digitala rapporter till Havs och Vattenmyndigheten från 1 januari 2019.

EU utökar kraven på spårbarheten som följd av det nya informationsbehovet. Såväl ur miljösynpunkt som kvalitetssynpunkt vill man i alla led fram till konsumenten ha kontroll över fångsterna.  All fisk som fångas eller importeras inom EU ska indelas i partier, och dessa partier ska bära all information vidare till grossister, producenter och slutkonsumenter.

Spårbarhetssystemet omfattar tre delar:

  1. Indelning av fiskeriprodukter i partier
  2. Fysisk märkning av partier
  3. Elektronisk rapportering av partiinformation

Havs och Vattenmyndigheten rekommenderar en automatiserad rapportering till deras IT-system. Ansvaret att utveckla detta ligger på varje enskilt företag. Möjlighet finns dock att söka bidrag via Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket.

Från 1 januari 2019 måste daglig partirapportering göras och registrering av företaget måste vara gjord senast 1 mars 2017.


Några exempel på Spårbarhet i fiskbranschen-kunder

Se fler kunder