Boka möte

Spårbarhet i fiskebranschen och krav på partirapportering

Spårbarhet i fiskebranchen kommer att vara ett försäljningsargument och daglig partirapporterings krav till Havs och Vattenmyndigheten från 1 maj 2017. Det är effekten av att konsumenternas krav på ett lägsta jämförpris har hård konkurrens av ursprungsfrågan.

EU utökar kraven på spårbarheten

EU utökar kraven på spårbarheten som följd av det nya informationsbehovet. Såväl ur miljösynpunkt som kvalitetssynpunkt vill man i alla led fram till konsumenten ha kontroll över fångsterna. All fisk som fångas eller importeras inom EU ska indelas i partier, och dessa partier ska bära all information vidare till grossister, producenter och slutkonsumenter.

Spårbarhetssystemet omfattar tre delar

  • Indelning av fiskeriprodukter i partier
  • Fysisk märkning av partier
  • Elektronisk rapportering av partiinformation

En automatiserad rapportering

Havs och Vattenmyndigheten rekommenderar en automatiserad rapportering till deras IT-system. Ansvaret att utveckla detta ligger på varje enskilt företag. Möjlighet finns dock att söka bidrag via Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket. Från 1 maj 2017 måste daglig partirapportering göras och registrering av företaget måste vara gjord senast 1 mars 2017.

Hav och Vatten - vägledning för spårbarhet

Hav och Vatten – vägledning för spårbarhet

SPÅRA FISK

Direktkonsult har redan i början av 2016 hjälpt en del av företag inom fiskbranschen med SPÅRA FISK, en fristående webbapplikation som garanterar daglig partirapportering till HaV.

Infograf SPÅRA fisk

Läs mer om SPÅRA FISK ett verktyg som hjälper att spåra tid och automatisera rapporteringen oberoende av vilket affärssystem ni använder. Berörs ditt företag av krav på rapportering? Gör testet och få svar på tre minuter!

Aktuellt