rapportering spårbarhet

Spårbarhet i fiskebranschen och krav på daglig rapportering av partier

Spårbarhet

Nu är det nya regler för elektronisk spårbarhet i fiskebranschen, från 1 januari 2019 kommer alla som arbetar inom näringen behöva rapportera in sina partier till havs- och vattenmyndigheten.

De nya kraven på partirapportering och märkning ställer stora krav på systemen och processer. På Direktkonsult har vi utvecklat SPÅRA.  Det är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet. Och oberoende av vilket affärssystem ni använder är SPÅRA länken mellan er verksamhet och HaV.

 

Digitala flöden för spårbarhet av livsmedel

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar

      Digitala processer för livsmedelsindustrin

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

EU utökar kraven på spårbarhet i fiskbranschen

EU utökar kraven på spårbarheten som följd av det nya informationsbehovet. Såväl ur miljösynpunkt som kvalitetssynpunkt vill man i alla led fram till konsumenten ha kontroll över fångsterna. All fisk som fångas eller importeras inom EU ska indelas i partier, och dessa partier ska bära all information vidare till grossister, producenter och slutkonsumenter.

Spårbarhetssystemet omfattar tre delar

  • Indelning av fiskeriprodukter i partier
  • Fysisk märkning av partier
  • Elektronisk rapportering av partiinformation

En automatiserad rapportering

Havs och Vattenmyndigheten rekommenderar en automatiserad rapportering till deras IT-system. Ansvaret att utveckla detta ligger på varje enskilt företag. Integrering innebär att spårbarhetsinformationen vid rapportering hämtas från inlagda uppgifter i aktörens egna affärssystem. Integrering lämpar sig för de som har många inköp/försäljningar per dag.

Hav och Vatten - vägledning för spårbarhet

Hav och Vatten – vägledning för spårbarhet

Tips: Möjlighet finns dock att söka bidrag via Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets bidrag kan ge er hjälpen ni behöver för att investera i nya system som löser partirapporteringen av fisk.

 

Behöver du rådgivning för ditt företag? Söker du inspiration och kunskap om hur du skulle kunna effektivisera din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Dela nyheten