Smartare IT-system för försäljning och produktion av livsmedel

Är det dags att effektivisera era försäljningsflöden? Är det svårt och tidskrävande att hantera spårbarheten av era produkter? Kanske är det dags att se över IT-system och processer, hur kan ni effektivisera ert företag?

Digitalisera ert arbete, använd er av moderna system för inköp, märkning, produktion och försäljning av era livsmedelsprodukter. Vi på Direktkonsult har skapat SPÅRA och vet hur du kan arbeta smartare med spårbarhet av livsmedel.

 

 

Digitala flöden för spårbarhet av livsmedel

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar

      Digitala processer för livsmedelsindustrin

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

“Vismas partner Direktkonsult har en kunskap om vår bransch som de andra leverantörerna vi jämförde med saknade och de var tydliga med hur projektet skulle genomföras. Det var en viktig faktor för vårt val”

– Jessica Källbäcker, ekonomichef Astrid Fiskexport