sparbarhet_fiskbranschen

Spårbarhet av livsmedel i Visma Business

Affärssystem, Digitalisering, Spårbarhet

Spårbarhet av livsmedel

Vi på Direktkonsult arbetar med flera livsmedelsföretag i fiskbranchen och hjälper de med att lösa spårbarhetskraven som kommer att införas i januari 2019. Då ska försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet hos havs och vattenmyndigheten. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

Kraven för spårbarhet gäller för fisk, skaldjur och alger som är av livsmedelskvalitet oavsett om de är färska, frysta, råa, kokta, rökta eller saltade. Däremot omfattas inte produkter med beredd fisk i som exempelvis fiskpinnar eller inlagd sill.

De ökade kraven på spårbarhet av fisk med EU-ursprung är reglerat i EU-lagstiftning och gäller i alla medlemsstater. För att fisken ska kunna spåras delas den in i partier som får en märkning. Varje försäljning av ett parti ska sedan rapporteras in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som tar emot sådan rapportering.

Spårbarhet i affärssystem – inget nytt

Spårbarheten är inget nytt. Kravet att veta vilka partier eller batcher man har på lager och sedan sålt är något som de flesta företag med ett logistikflöde behöver. För livsmedelsföretag så finns kraven att alla företag behöver ordning och reda. De måste kunna redogöra vem man köpt av och vart man sålt. För fisk speciellt ställs det specifika krav kring att kunna spåra fisken genom hela flödet digitalt i ett gemensamt system som administreras av myndigheten. Fiskbranschen digitaliseras, men fler lär komma med tiden.

Digitalisera och effektivisera

Visma Business och lösningen SPÅRA är vårt sätt att arbeta med spårbarhet av livsmedel, och nu har vi företag som har implementerat flödet och är klara att börja rapportera in partier. Det kommer bli en spännande höst fram till 1 januari 2019.

SPÅRA_spårbarhetMålet med SPÅRA-projektet har varit att skapa ett flöde som passar in i ett företags dagliga verksamhet och hur processerna ser ut hos en fiskgrossist eller producent. I affärssystemet har det skapats skräddarsydda vyer, som tillsammans med handdatorer och vågar kan registrera data och skapa digitala rapporter till myndigheterna. Vinsten blir en total digitalisering av flödet och bättre kontroll över lager.

För de företag som valt att byta affärssystem nu så blir det en digitaliseringsresa för hela företaget. Det kommer ge möjlighet att effektivisera och skapa bättre system för analyser och rapporter.

Har du behov av spårbarhet av livsmedel? Kontakta gärna oss för att få veta mer om våra lösningar.

Jonas digitaliserar/Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn

Dela nyheten