Visa fiskens ursprung

Spårbarhetsföreskrifterna för fisk träder i kraft 1 september 2018, är du redo?

Affärssystem, Effektivisering, Integrationer, Spårbarhet

Spårbarhet fisk

Arbetet med att få föreskrifterna godkända har varit en längre process, nu har EU-kommissionen godkänt senaste versionen. Nu är det dags för företagen att se över systembehov och hur de vill arbeta med sin rapportering mot Havs- och Vattenmyndighetens databas.

Vad innebär då detta?

  • 1 September träder föreskrifterna i kraft
  • 1 Oktober ska alla företag som berörs av föreskrifterna ha registrerat sig i Havs- och Vattenmyndighetens spårbarhetssystem.
  • 1 Oktober 2018 ska företagen kunna genomföra ett slutprov av sina system för att hantera spårbarheten och rapporteringen mot HaV.
  • 1 Januari 2019 går systemet igång skarpt.

För de företag som har många transaktioner så är integration och automatiserade processer för rapportering en viktig del. Integrering innebär att spårbarhetsinformationen vid rapportering hämtas från inlagda uppgifter i aktörens egna affärssystem. Enligt vår erfarenhet av de företag som vi arbetat med under pilotprojektet så tar en omställning tid och det är viktigt att komma igång med arbetet för att inte hamna i tidsnöd inför 2019.

Med vår lösning SPÅRA kan vi integrera affärssystemet och skapa ett automatiserat flöde av rapporter. De flesta av de företag vi arbetar med har även valt att använda SPÅRA tillsammans med affärssystemet Visma Business för att utveckla sina arbetsprocesser. Spårbarheten är inte endast rapportering, det påverkar hela verksamhetens sätt att arbeta och man behöver se över tidsåtgång och effektivisering i processer.

Direktkonsult kan spårbarhet, hör av er för mer information!

Tips: Jordbruksverkets bidrag kan hjälpa dig finansiera lösningar för att uppnå kraven på spårbarhet av fisk.

 

Dela nyheten