Boka möte

Direktsupport

Alltid kvalificerad support

Boka möte

Kvalificerad support när du behöver det

Med Direktkonsult som partner får du alltid hjälp och stöd när det behövs. Vår supportavdelning är bemannad alla vardagar och ger dig support via telefon, mail eller webb.

All vår supportpersonal är erfarna konsulter, vilket borgar för att du alltid får kvalificerad support.

För supportarbetet använder vi oss av ett webbaserat ärendehanteringssystem för alla ärenden som även du som kund har tillgång till. Du har därmed alltid full insyn i hanteringen av dina inrapporterade ärenden och kan följa såväl pågående som avslutade ärenden.

Direktkonsult ger kompetent och erfaren support

Helena Ström är supportkoordinator och utvecklare, en av de medarbetare som ger våra kunder kvalificerad support.


Aktuellt