System för spårbarhet: följ produkter genom distributionskedjan

Ett bra system för spårbarhet ger kontroll och överblick samt ökar konsumentens förtroende för varumärket. Visma Business och Direktkonsults system för spårbarhet hjälper dig att följa dina produkter genom hela distributionskedjan – från inköp till försäljning.

Idag ställs ökade krav på spårbarhet för olika branscher, både från myndigheter och konsumenter. Med Visma Business och vårt system för spårbarhet får du full kontroll över dina produkter, från inköp till försäljning. Har du kontroll över var dina varor befinner sig? Vilken batch som har gått ut till vilken butik? När din produkt senast var inne för service? Behoven av spårbarhet kan vara många.

Den största utmaningen är många gånger att ha kontroll. Att ha överblick och full spårbarhet. Med Visma Business kan du stötta hela verksamheten – från inköpshantering, via produktion och förädling, till lagerhållning och försäljning. Det är lätt att anpassa produktstrukturen och du har stora möjligheter att integrera mot andra system om det behövs.

I livsmedelsbranschen ställs höga krav från såväl konsumenter som myndigheter vad gäller spårbarhet kring matens ursprung

Direktkonsult kan spårbarhet

Vi på Direktkonsult kan logistik och spårbarhet! Tillsammans med våra kunder har vi skapat lösningar som ger kontroll över såväl detaljerna som helheten. Se nedan exempel på branscher som vi jobbar med idag:

Livsmedelsbranschen

I livsmedelsbranschen ställs höga krav från såväl konsumenter som myndigheter vad gäller spårbarhet kring matens ursprung. Och eftersom varupartier ofta delas och slås samman i ett antal olika kombinationer är det inte alltid det lättaste att hålla koll på. Myndigheterna å sin sida ska värna såväl kontrollen av råvaror som konsumenternas behov.

Grossistföretag

Även inom andra branscher hanteras stora mängder produkter och ofta med komplexa logistikflöden. Det kan vara i form av renodlade plockordrar men också mer komplicerade monteringsordrar. Trots det behöver man kunna följa varje enskild produkt i varje del av processerna. Har du full kontroll över dina produkter?


Några exempel på Spårbarhet-case

Se fler case