Programmering och utveckling av affärssystem

Vår utvecklingsavdelning arbetar dagligen med utveckling av affärssystem och andra lösningar. Vi anpassar system och utvecklar integrationer, filinläsningar m.m.

Programmering och utveckling av affärssystem och lösningar

Vår utvecklingsavdelning arbetar dagligen med utveckling av affärssystem och andra lösningar. Våra programmerare arbetar med de vanligaste branschverktygen och kan även Vismas verktyg för att anpassa system och utveckla integrationer, filinläsningar mm.

BIG skapar affärslogik i Visma Business

För att vi ska kunna utveckla kundunika flöden i Visma Business använder vi oss ofta av systemets verktyg BIG, Business Integrated Gateway. Det kan handla om att du i ett fönster skapar en knapp som ska genomföra processer i andra delar av systemet, för att förenkla och effektivisera arbetsflöden.

Per-Erik Sundh, Grundare & senior affärssystemkonsult, Direktkonsult
Ikon citattecken

Vi kan skapa ett verktyg som hjälper företaget att på ett snabbare och säkrare sätt registrera in data i affärssystemet. En av våra bästa lösningar är SÄLJA, ett webbverktyg som hjälper säljare att effektivt arbeta med försäljning och orderläggning.

Per-Erik Sundh
Utvecklare och Affärssystemkonsult

Bred programmeringskompetens

Vi arbetar med:

  • C# (CSharp)  –  (Microsoft .NET)
  • VB (Visual Basic) –  (Microsoft .NET)
  • JavaScript, HTML, CSS – ramverk:  bootstrap m.fl.  (Webb)
  • Xamarin (för att utveckla mobilapplikationer, CrossPlatform teknik för Android och IOS)

Läs om vår egenutvecklade lösning SPÅRA

Redo att förenkla ditt affärssystem?