Systemintegration

Direktkonsult har egen utvecklingsavdelning med stor erfarenhet av integrationer mellan såväl Visma Software som egenutvecklade eller tredjepartsapplikationer.

Stor erfarenhet av integrationer

Vår utvecklingsavdelning löser de behov du har, integrationer, nyutvecklade lösningar eller anpassningar av befintliga lösningar för att skapa effektiva och automatiserade processer.

Direktkonsult har genom åren utvecklat och anpassat såväl våra partnerprodukter från Visma Software som egenutvecklade produkter och tredjepartsprodukter. Resultatet har inneburit integrationer mellan en mängd olika system och plattformar.

Systemintegrationer krävs för att få ut det bästa ur varje arbetsprocess

Ett exempel är integrationer mellan vårt eget personalplaneringssystem PAJP och Visma Business. Ett annat exempel är den integration mellan Visma Business och Havs- och Vattenmyndighetens IT-system som vi tagit fram för fiskbranschen

Ikon citattecken

Vi arbetar med systemintegrationer varje dag. Ofta handlar det om att koppla samman affärssystemet med andra verksamhetssystem och där affärssystemet har masterdata som ska delas av andra system.

Tobbe Johansson
Utvecklare och Integrationskonsult

Redo att förenkla ditt affärssystem?