Programmering och utveckling av affärssytem och lösningar

Vår utvecklingsavdelning arbetar dagligen med utveckling av affärssystem och andra lösningar. Våra programmerare arbetar med de vanligaste branschverktygen och kan även Vismas verktyg för att anpassa system och utveckla integrationer, filinläsningar mm.

BIG skapar affärslogik i Visma Business

per-erikFör att vi ska kunna utveckla kundunika flöden i Visma Business använder vi oss ofta av systemets verktyg BIG, Business Inegrated Gateway.

Det kan handla om att du i ett fönster skapar en knapp som ska genomföra processer i andra delar av systemet, för att förenkla och effektivisera arbetsflöden.

Ett exempel som vi ofta programmerar är olika typer av pop-up meddelanden som vid vissa åtgärder visar sig. Ofta för att användaren ska få en varning vid kritiska processer så att man undviker felregistreringar.

Per-Erik Sundh, utvecklare och affärssystemkonsult. Kontakta Per- Erik på LinkedIn

Bred programmeringskompetens

Vi arbetar med:

  • C# (CSharp)  –  (Microsoft .NET)
  • VB (Visual Basic) –  (Microsoft .NET)
  • JavaScript, HTML, CSS – ramverk:  bootstrap m.fl.  (Webb)
  • Xamarin (för att utveckla mobilapplikationer, CrossPlatform teknik för Android och IOS)

Läs om vår egenutvecklade lösning SPÅRA