Direktkonsult satsar på kundsupport

Varför satsar vi mycket tid och resurser på support och förvalting

Support

Upptäck potentialen i dina befintliga kunder

Behåll nuvarande kunder och satsa tid och resurser på att skapa bra support och kundservice. En supportavdelning kan i många fall hamna i skymundan och till och med ses som en mindre viktigt funktion i ett företag. Inställningen kan vara att det är viktigare och bättre att arbeta i utvecklingsprojekt eller med nya kunder. Alla “lättare” problemärenden tar bara tid och stjäl uppmärksamhet från annat. Verkar som många företag glömde att 80 % av företags förtjänst kommer från 20 % av befintliga kunder.

När vi är ute och träffar nya kunder så försöker vi alltid förklara vikten av vår supportorganisation, och att vi satsar både tid och resurser för att den ska vara så kompetent som möjligt. Ofta undrar jag om det är en “sales pitch” eller hur företag tänker runt att ha tillgång till en bra kundservice och support?

potentialen-i-dina-befintliga-kunder

Support är ett av de viktigaste verktygen

Support är ett av de viktigaste verktygen för vår förvaltning av kunder, de kunder vi vill vårda och behålla. Att tappa en befintlig kund är ofta kostsamt, både för intäkterna och för företagets rykte. Självklart kan det inte undvikas till varje pris, men det är en grundregel att följa. Kunden ska mötas av en kompetent medarbetare som kan hjälpa till, utvärdera ärendets problematik och ge kunden kvalificerade svar och proaktiva lösningar.

Direktkonsult god support och kundservice

Direktkonsult = god support och kundservice

Vi är inte perfekta, långt ifrån. Men vi försöker och supporten är en direkt kommunikation där vi kan följa kunders upplevelse av systemen, problem och vad de är nöjda med.

Så idag vill jag hylla god support och kundservice. ”If you do not take care of your customer, someone else will”, tack Kent Revedal för en bra läsning: “Man vinner inga kunder på bra kundservice”

kundservice direktkonsult

/Markus Sulkupuro

Till alla bloggposter

Dela nyheten