Flexibel elektronisk fakturahantering

Hantera fakturorna i ett automatiserat arbetsflöde och alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller. Visma har system för leverantörsfakturahantering till Visma Business och Visma.net. Underlätta ert arbete med funktioner som matchning av fakturor mot inköpsorder med Visma Document Center.

Säg nej till pappersfakturor och manuella rutiner!

”Se till att bli av med manuella rutiner och pappersfakturor som snurrar runt på företaget för godkänning.

Välj ett system som är enkelt och säkert, sparar tid och administrativ börda.

Till Vismas EFH-system rekommenderar vi att man använder Visma Autoinvoice för att ta emot fakturorna elektroniskt.

Lägg inte tid på att själv scanna in alla leverantörsfakturor, låt Visma Autoinvoice göra arbetet.

Jag kan snabbt visa på tids- och kostnadsbesparingar ni kommer få.”

Kontakta Nora Veress på LinkedIn, affärssystemkonsult

Funktioner i ett EFH-system

Hantera din faktura från att den ankommer, granskas och attesteras och sedan bokförs i ditt affärssystem. Med ett smart elektroniskt fakturasystem kan du anpassa flödet efter dina behov.

  • Attestering av dina fakturor direkt i mobilen med Visma Manager
  • Styrning av flöden på beloppsgränser
  • Konteringsmallar för snabbare kontering av leverantörsfakturorna
  • Vikariehantering

Läs om våra lösningar för Cedervall Arkitekter som effektiviserar deras fakturaflöden