Boka möte

Webbaserade rapporter för Vismas produkter

Boka möte

Med Visma Reporting & Analysis får du webbaserade rapporter – enkelt och effektivt

För att kunna ta rätt beslut behöver man rätt information. Annars är det lätt att den känslan som du har inte alls överensstämmer med verkligheten, och att du gör val som kan vara rent felaktiga.

 • Har du full kontroll över vem som är dina bästa kunder?
 • Kan du enkelt följa din likviditet och kan då snabbt agera vid problem?
 • Vilka varor har du på lager som inte har tillräcklig omsättning och bara binder kapital?

Med ett bra rapportverktyg där du kan prenumerera på dina rapporter och automatiserat övervaka din verksamhets resultat får du information för att leda ditt företag på rätt spår.

Produkten innehåller en stor andel standardrapporter, men vi har även möjligheter att skräddarsy rapporter utefter era specifika behov. Du har tillgång till din data via webben eller i affärssystemet.

 • Sätt upp en dashboard med dina nyckeltal där du direkt i realtid kan följa utvecklingen
 • Prenumerera på viktiga rapporter och delge de enkelt till andra intressenter.
 • Utveckla nya rapporter för din specifika verksamhet.

Beslut baserade på fakta är de bästa besluten att ta. Med ett bra rapportverktyg får du möjlighet att veta mer och välja rätt väg vidare.

Information till alla

Visma Reporting & Analysis gör informationen tillgänglig för hela företaget, på ett enkelt sätt.

 • Information kan bli tillgänglig för hela företaget på ett enkelt sätt.
 • Rapporter kan skapas så kan bli lättöverskådlig
 • Ökar kvalitén på informationen i rapporterna.
 • Rapporterna hämtar alltid information från en ”säker” källa.
 • Som expertanvändare sparar man tid varje gång rapporter skall distribueras.
 • Användarna kan köra rapporten när den behövs.
 • En användare kan få rapporter automatiskt via mail.
 • Använder teknik som många kunder redan investerat i.
 • En inloggning till flera applikationer
 • Inget behov av Sharepoint eller andra intranät lösningar.
 • Finns många konsulter och utvecklare på marknaden som kan tekniken.
 • Ingen manuell överföring mellan affärssystem och Excel.Aktuellt