Effectplan – Ett bra budget- och prognosverktyg

Med ett riktigt bra budget- och prognosverktyg kan du styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Effectplan är ett budget- och prognosverktyg

Effectplan kan du använda som en tjänst i en SaaS-molnlösning eller installera i Private Cloud inom en koncern. Du kan även göra en egen installation om du vill. Effectplan är byggd för en modern standardiserad plattform som stöds av de flesta företags IT-avdelningar. Oavsett vilken lösning du väljer så nyttjar vi den senaste tekniken.

Varför Effectplan

Effectplan är ett webbaserat system som gör att användaren får bättre förståelse för sin planering. Vi har förenklat processen och verktygets grundfunktioner. Det gör att du kan effektivisera planeringsprocessen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Effectplan är systemet som tar organisationen från en konventionellt budgethantering till verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade. Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Planering – Budget- Prognos

Verktyg som underlättar att bygga mallar och skapa processer, workflow samt olika typer av beräkningar som man behöver för budget och prognos. Det som är särskilt bra med Budget- och Prognosmodulen är att den helt kan underhållas av ekonomer.

Rapportmodul – utan konsultstöd

Alla rapporter kan sättas upp av systemförvaltning och kräver inte konsultstöd. Rapportmodulen ger användarna tillgång till sina rapporter, direkt på lagrad budget och prognos i kombination med faktiskt utfall.

Dashboard

Rapportmodulen kan kompletteras med Dashboard som ger en möjlighet att presentera data grafiskt och ger användarna en snabb överblick av sin verksamhet med planerade och uppnådda mål.

Kundcase Tibnor

Tibnor efterfrågade ett planeringssystem som kunde underlätta administrationen och skapa ökad automatik i distribution av mallar och aggregering av data. Tibnor valde Effectplan som sin budget- och prognoslösning.

Tibnors gamla lösning innebar en tidskrävande manuell hantering, både inför varje planeringsomgång och i konsolideringsarbetet efteråt. Viss osäkerhet fanns även om alla de manuella stegen blivit korrekta hela vägen.

I och med implementation av Effectplan har Tibnor fått bättre kontroll och minimerat underhåll av sin budget- och prognosprocess. Stefan Buhr som är Business Controller på Tibnor förvaltar lösningen själv, helt utan konsulthjälp. Fördelarna är minskade kostnader och ökad kontroll över systemet.

Surfplatta och mobil med Effectplan budget och prognosverktyg

Prova Effectplan – budget och prognosverktyg – utan kostnad i 30 dagar

Effectplan är ett enhetligt, lättanvänt planeringssystem som omfattar allt från budget och prognos till planrapportering och analys. När du skickat in formuläret nedan till oss skapar vi ett demokonto till dig i Effectplan. Om du vill se din egen data demonstrerad i Effectplan laddar vi upp era excelfiler helt utan kostnad, allt för att du ska kunna ta beslut om vi är rätt budget- och prognosverktyg för dig och din verksamhet.

Redo att förenkla ditt affärssystem?