OneStop Reporting – Rapporter för Visma Business & Visma.net

Med OneStop Reporting får du ett fullvärdigt BI-verktyg. Det moderna och molnbaserade beslutsstödsverktyget ger dig möjlighet att effektivisera den dagliga verksamheten och få fullständig översikt.

Rapporter och budget på webben – för Visma Business och Visma.net

Med OneStop Reporting får du ett fullvärdigt BI-verktyg. Analysverktyget ger dig möjlighet att effektivisera den dagliga verksamheten och få fullständig översikt. Använd färdiga mallar eller skapa enkelt skräddarsydda rapporter, gör budget och analyser – allt byggt på relevanta siffror i Visma Business eller Visma.net – och delar dem sen med dina medarbetare via webben.

Nyckelfunktioner

Skräddarsy egna rapporter

Rapport- och budgetdesign i Excel. Skräddarsy egna mallar och redigera standardinnehåll som du själv önskar. Drilla ned på transaktionsnivå och se bilaga och faktura med ett klick.

Flexibla budgetprocesser

Budget och prognos med arbetsflöde. Tilldela uppgifter, kontrollera processen och godkänn budgetarna på webben. Koncernrapportering med automatisering av elimineringar.

Automatiserad distribution

Automatiserad publicering och delning Automatiserade utskick av rapporter till användare på mail och i OSR Portal. Styr rättigheter och tillgång på användar- och rollnivå.

Projektstyrning med OneStop Reporting

Använd kraften i den data du har i ditt affärssystem. OneStop Reporting ger dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data.

vb_osr
Datorskärm med OneStop Reporting -Excel-gränssnitt för utformning och redigering av rapport- och budgetmallar

Bara fantasin sätter gränserna

Liksom allt annat finns det inget som överträffar att kunna skräddarsy sina egna rapporter helt efter behov. OneStop Reporting har Excel-gränssnitt för utformning och redigering av rapport- och budgetmallar. I Report Designer-modulen arbetar du med dra-och-släpp-funktioner, vilket betydligt underlättar rapportdesignprocessen. Med fördefinierade nyckeltal och periodfunktioner kan du på kort tid skapa rapporter som kan innehålla data tvärsöver de olika modulerna i ekonomisystemet.

Automatiserad publicering

Föreställ dig en lösning som kan automatisera körning och publicering av rapporter. Du väljer vilken rapportmall som ska användas, vilket företag rapporten ska köras på, vem den ska till och när den ska köras och publiceras.

Allt detta innebär att du kan ställa in automatisk publicering varje vecka, varje månad, varje timme och till flera mottagare samtidigt. OneStop Reporting ger dig full kontroll över rapportprocessen.

Man som arbetar med molnbaserade system som frigör resurser

En fullständig budgetprocess på webben

Om du är administratör för budgeteringen på företaget vet du hur tidskrävande det är att samla in budgetdata från flera källor/avdelningar. Och du kanske sitter med en ”kopiera och klistra in”-process i flera lokala Excel-filer? OneStop Reporting erbjuder en komplett budgetlösning på webben, integrerad med data från ert ekonomisystem. Alla budgetformulär är ”live”. Det innebär att ni alltid har historiska data i budgetformulären.

Budgetregistreringen sker på webben och under budgetbokföringen har ni tillgång till stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentbaserade beräkningar och historiska värden. Dessutom går det att specificera budgetposterna ytterligare via Linjespecifikationer.

Genom arbetsflödesprogrammet i OneStop Reporting får ni full kontroll över hela budgetprocessen. Du kan hantera och tilldela andra slutanvändare uppgifter, följa deras status i budgetarbetet, få meddelanden när slutanvändarna har slutfört sin budgetering och godkänna den färdiga budgeten. Dessutom finns det en inbyggd aktivitetslogg som du kan använda för att kommunicera med de olika slutanvändarna. Detta gör budgetprocessen enkel och okomplicerad.

Rapporter

Utöver en uppsättning standardrapporter ger OneStop Reporting dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor. Du kan visa rapporterna ända ned på transaktionsnivå och med integration mot Visma Dokument Center kan du även se bilagor.

Alla rapporter kan dessutom helautomatiseras. Du väljer vilken rapportmall som ska användas, vilket företag rapporten ska köras på, vem den ska till och när den ska köras och publiceras –  varje vecka, varje månad, varje timme och till en eller flera mottagare samtidigt.

 • Fri design av alla typer av rapporter i Excel-gränssnitt
 • 100 % integrerat med underliggande datakällor
 • All rapportering direkt på källdata
 • Kombination av OneStop Reporting och Excel ger dig ett mycket avancerat och flexibelt verktyg som är enkelt att använda
 • Drill-down på transaktionsnivå i rapporterna
 • Multi company-rapportering/konsolidering
 • Automatisk publicering av rapporter baserat på distributionslistor
 • Aktiv rapportkörning ute i organisation via Excel eller webb
 • Avancerad behörighetskontroll

Budgetering

OneStop Reportings uppfattning är att en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, låter dig budgetera på ett optimalt sätt.

Budgetregistreringen sker på webben och eftersom alla budgetformulär är ”live” har du hela tiden tillgång till stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentbaserade beräkningar och historiska värden från ekonomisystemet. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting ger dig därmed full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill.

 • Fri design av budgetformulär och rapporter i Excel-gränssnitt
 • Fri design av budgetmodell och detaljeringsnivå
 • Återkoppling direkt till ERP-systemet eller till egen budgetdatabas
 • Workflow
 • Fördelningsnycklar
 • Procentpåslag
 • Fri underspecifikation av budgetlinjer
 • Kommentarer och budgetinstruktioner
 • Valutahantering
 • Konsolidering av budgetar
 • Online/offline registrering av budget i Excel eller på webb

Analys

Rapporteringsverktygen från OneStop Reporting ger dig det beslutsunderlag som du förväntar dig av ett Business Intelligence-verktyg och hjälper dig att ta rätt strategiska beslut. Med skräddarsydda rapporter och budgetar får du ett solitt beslutsunderlag, baserat på relevanta siffror och fakta i realtid.

 • Web-baserad analys genom rapporter och dashboards
 • Ad-hoc verktyg för användarfrågor
 • Användaranpassad behörighetsinformation
 • Alltid uppdaterad information
 • Drill-down på transaktionsnivå
 • Enkel dashboard-design med drag and drop-teknik
 • Bibliotek av dashboard-element
 • Lagring av egna komponenter och dashboards för användaren
 • Distribution till mobila enheter

Mobil rapportering med OneStop Reporting

Ge era användare tillgång till rapporter, var de än befinner sig.

 • OSR Portal applikation för visning och körning av rapporter på smartphone och surfplatta
 • Stöder Android och iOS
 • Åtkomstkontroll och säkerhet hanteras från OSR Administration
 • Kräver endast minimal användarutbildning
Horisontell mobiltelefon med OneStop Reporting

Frågor och svar

Här listas de vanligaste frågorna vi får om OneStop Reporting. Fick du inte svar på din fråga går det jättebra att kontakta oss.

Kan jag integrera OneStop Reporting med era affärssystem?

Ja. OneStop Reporting är numera en produkt i Vismas produktarsenal och perfekt att integrera både mot Visma Business och Visma.net.

Kan jag bygga egna rapporter i OneStop Reporting?

Ja. Du kan själv skapa rapporter och distribuera de till andra i organisationen med OneStop Reportings excelbaserade rapportverktyg. Det krävs dock grundläggande kunskaper i Excel. Känner du att dina kunskaper behöver fräschas upp har vi utbildningar vi kan erbjuda dig. Vi kan också bygga rapporter åt er ifall ni så hellre vill.

Kan jag använda OneStop Reporting även om jag inte har Vismas affärssytem?

Ja. Du kan använda OneStop Reporting även om du inte har Vismas affärssystem. Självklart förespråkar vi att ni använder er av Visma Business eller Visma.net som affärssystem då vi kan de systemen och dess möjligheter med OneStop Reporting bäst. I tillägg vill vi nämna att OneStop Reporting är en Visma produkt så integration och support fungerar bäst tillsammans med ett affärssystem från Visma.

Vad är nyttan med BI-verktyg och beslutsstöd?  

Idag måste företagsledning och beslutsfattare hantera stora mängder information. Det är lätt att drunkna i den stora massan som ska hanteras och analyseras. För att hantera, presentera och analysera all samlad data finns det BI- verktyg och beslutsstödsystem. BI-plattformar är mer robusta och dynamiska än programvaror för ren affärsanalys och kan anpassas i takt med att du utökar din BI-strategi. OneStop Reporting ger dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporter du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data.

Vad kostar OneStop Reporting?

OneStop Reporting är en licensbaserad produkt och kostar således olika mycket beroende på hur många användare man är och vilka moduler man vill ha tillgång till. Enklaste sättet att få en prisuppgift är att kontakta oss på sales@direktkonsult.se.

Kunder vi hjälper med OneStop Reporting

Logotyp Energy Save

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller, Energy Save.

 • OneStop Reporting
 • PAJP
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp JR Fenix Food Trading

SPÅRA i kombination med WMS-systemet MobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

 • MobilLager
 • OneStop Reporting
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Smart Eye

För att få bättre kontroll över sina affärsflöden och digitalisera affärsprocesser valde Smart Eye att satsa på Visma.net ERP.

 • OneStop Reporting
 • Visma Autoinvoice
 • Visma.net

Vill du veta mer om OneStop Reporting?