SPÅRA – Fristående system för daglig partirapportering

SPÅRA är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet.

Daglig partirapportering till HaV databas med full spårbarhet

SPÅRA är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet. Och oberoende av vilket affärssystem ni använder är SPÅRA länken mellan er verksamhet och HaV.

De nya kraven på partirapportering och märkning ställer stora krav på systemen och processer, vi arbetar tillsammans med er för hållbara lösningar.

Nyckelfunktioner

Automatiserad rapportering av partier

SPÅRA är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet.

Integrerat med ditt affärssystem

Integrera rapportering av spårbarheten till de processflöden du har idag. Vid hantering av inleveranser, produktion och utleveranser ska partitransaktioner rapporteras till Hav & Vatten.

Koppla hjälpmedel för effektivare processer

Eftersom SPÅRA är fristående kan vi hjälpa dig att koppla till tekniska hjälpmedel som minimerar tidskrävande manuell registrering vid inleverans, beredning och utleveranser för partirapportering.

Ladda ner vår guide - Digitala processer för livsmedelsindustrin

Läs om hur hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla ditt företag.

SPÅRA och Visma Business

Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet. Vi har färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. Vi har ett flertal kunder som använder denna lösning och har ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde för inköp, produktion och försäljning.

Lösningen kan kompletteras med exempelvis:

 • Streckkodsläsare
 • Etikettutskrifter
 • Bilaga med partiinformationen
Fredrik Lindblad, Affärsutvecklare och expert på flöden inom grossistbranschen
Ikon citattecken

Ett viktigt krav från Hav och Vatten är att man ska leverera en bilaga med partiinformation som tillägg till din följesedel. Du kan skriva ut direkt via SPÅRA. Vi löser märkning och etiketter, tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi er till ett bra system för vågar och märkning.

Fredrik Lindblad
Verksamhetskonsult och affärsutvecklare, Direktkonsult

SPÅRA integrerat med befintligt affärssystem

Har du ett befintligt affärssystem? Då kan vi tillsammans integrera spårbarhetsrapporteringen till de processflöden du har i systemet. Vid hantering av inleveranser, produktion och utleveranser ska partitransaktioner rapporteras till Hav & Vatten.

Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt

Direktkonsult har arbetat med spårbarhetslösningarna under en lång tid och ingår tillsammans med ett flertal företag i Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt. Berörs du av reglerna? Gör vårt test

Pågående projekt från Direktkonsult och SPÅRA är exempelvis: Fiskexporten i Varberg AB och Stora Risten Fisk AB

Via webbservice-meddelanden kopplas SPÅRA till ert affärssystem. SPÅRA kommunicerar med Hav & Vattens databas, all partiinformation hämtas och lämnas automatiskt.

Frågor och svar

Här listas de vanligaste frågorna vi får om SPÅRA. Fick du inte svar på din fråga går det jättebra att kontakta oss.

Vad är SPÅRA?

SPÅRA är ett egenutvecklat verktyg för att du ska få full kontroll över dina produkter, från inköp till försäljning. Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet med färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. SPÅRA kan också kompletteras med lösningar för t.ex.. streckkodsläsare, etikettutskrifter, bilagor med partiinformationen m.m.

Varför behöver jag SPÅRA?

Idag ställs ökade krav på spårbarhet för olika branscher, både från myndigheter och konsumenter. Behöver du kontroll över var dina varor befinner sig, vilken batch som har gått ut till vilken butik, när din produkt senast var inne för service m.m. heter lösningen SPÅRA.

Kan jag använda SPÅRA i andra branscher än livsmedelsbranschen?

Ja. SPÅRA togs fram för fiskeindustrin där Direktkonsult är helt ledande avseende spårbarhet internt i organisation och mot myndigheter och slutförbrukare. Genom åren har vi utvecklat SPÅRA till att fungera med de flesta branscher som behöver olika former av spårbarhet.

Vad kostar SPÅRA?

Då varje kund har olika behov finns det inget givet svar på den här frågan. Vi brukar istället göra en workshop där vi går genom kundens behov och visar på möjligheterna det finns att få EU-stöd för verktyg som SPÅRA. Vi har också ett Showroom både i Göteborg och Stockholm där man kan klämma och känna på produkterna och se hur SPÅRA fungerar i verkligheten.

Kan jag spåra material och varor även utanför Europa?

Ja. Det finns inga begränsningar i vårt verktyg SPÅRA gällande vilket land material och varor ska spåras i. Finns det begränsningar ligger de om så i det aktuella landet.

Kunder vi hjälper med SPÅRA

Logotyp Fisk Idag

”Den stora effekten är att jag numera har full kontroll på hela affären vilket har genererat i ökad lönsamhet”, – Emmy Bonnevier, VD på Fisk Idag.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Kvalitetsfisk AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Kvalitetsfisk ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav- och Vattenmyndigheten.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp JR Fenix Food Trading

SPÅRA i kombination med WMS-systemet MobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

 • MobilLager
 • OneStop Reporting
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Leröy AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Leröy ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav och Vatten.

 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Astrid Fiskexport

För Astrid Fiskexport var effektivisering av interna processer och flöden en viktig del i valet av Visma Business. Och också en förutsättning för att kunna garantera den spårbarhet som myndigheterna kräver.

 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp VP Autoparts

Direktkonsult har hjälpt VP Autoparts att effektivisera orderflöden så att ökad omsättning kunnat göras med befintliga resurser.

 • Visma Business

Redo att förenkla ditt affärssystem?