Visma Digitaliseringsindex

Ligg steget före konkurrenterna! Mät er digitaliseringsgrad och jämför ert resultat mot andra i branschen.

Sedan starten på Vismas digitaliseringsindex 2016 har resultaten tydligt visat att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd. Vilket är glädjande, och befäster det vi på Direktkonsult upplever i vårt dagliga bemötande med våra kunder. Verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd.

Vi konstaterar samtidigt att andelen företag som digitaliserat fullt ut fortfarande är för få.

I en jämförelse mellan företag som har ett digitalt index på 0-25 och företag med ett digitalt index på 50-75 är skillnaden i medianresultat per anställd hela 253 000 kr.

Genomsnittet för alla företag i Sverige 2019 var 62.7%, hur ligger ni till?
 
 

Vismas Digitaliseringsindex


 

Har du funderingar, tveka inte att kontakta oss med era frågor.